Representantforslag om ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 18 om bestandsmål for rovvilt

Dokument 8:67 L (2019-2020), Innst. 297 L (2019-2020), Lovvedtak 122 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Dag Terje Andersen, Espen Barth Eide, Runar Sjåstad, Ruth Grung Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 19.05.2020 Innst. 297 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Ap om ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 18 om bestandsmål for rovvilt. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, Høyre, Venstre og KrF gav sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.05.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 08.06.2020