Representantforslag om ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 18 om bestandsmål for rovvilt

Dokument 8:67 L (2019-2020)

Merknad

Frist for innsending av innspill er 16. mars kl. 15.00. Sendes energi-miljoe@stortinget.no

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Dag Terje Andersen, Espen Barth Eide, Runar Sjåstad, Ruth Grung Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A)

Saksgang