Representantforslag om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet

Dokument 8:32 S (2019-2020), Innst. 183 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Elise Bjørnebekk-Waagen, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud, Arild Grande Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 10.03.2020 Innst. 183 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 10.03.2020