Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets

Dokument 8:173 S (2018-2019), Innst. 109 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hadia Tajik, Ingvild Kjerkol, Jan Bøhler, Kari Henriksen, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 10.12.2019 Innst. 109 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet om tiltak for å bekjempe netthets. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 28.01.2020
   Votert i Stortinget 28.01.2020