Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets

Dokument 8:173 S (2018-2019), Innst. 109 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Hadia Tajik, Ingvild Kjerkol, Jan Bøhler, Kari Henriksen, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 10.12.2019 Innst. 109 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 10.12.2019

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 28.01.2020