Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.01.2020 Kl. 15:06:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (28.01.2020 Kl. 15:07:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (28.01.2020 Kl. 15:07:34)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet om tiltak for å bekjempe netthets. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger