Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

Dokument 8:137 S (2018-2019), Innst. 74 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 03.12.2019 Innst. 74 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Tre mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2019

   Debattert i Stortinget 16.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019