Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026

Dokument 8:137 S (2018-2019), Innst. 74 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 03.12.2019 Innst. 74 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 03.12.2019