Representantforslag om lik tilgang på kommunikasjonstjenester i hele landet

Dokument 8:128 S (2018-2019), Innst. 358 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes, Øystein Langholm Hansen, Siv Mossleth Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (R), (A), (Sp) Tilråding levert 04.06.2019 Innst. 358 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om at Stortinget skal be regjeringen pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet i de områdene som ikke har alternativ bredbåndsforbindelse, minst fram til postloven er ferdigbehandlet i Stortinget. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.06.2019

   Behandla i Stortinget: 11.06.2019