Representantforslag om lik tilgang på kommunikasjonstjenester i hele landet

Dokument 8:128 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Øystein Langholm Hansen, Siv Mossleth Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (R), (A), (Sp)

Saksgang