Representantforslag om barnevernløftet II

Dokument 8:49 S (2018-2019), Innst. 209 S (2018-2019)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlig innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak: familie-kultur@postmottak.no innen 31. januar 2019.

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 12.03.2019 Innst. 209 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Representantforslaget, som er fremmet av representanter fra SV, inneholder forslag om å styrking av den kommunale barneverntjenesten ved blant annet å øke bemanningen. Ingen av mindretallsforslagene som ble fremmet i komiteens innstilling ble vedtatt. Det fremgår for øvrig av innstillingen at barne- og familieministeren i brev til komiteen har informert om at regjeringen i høringsnotatet til ny barnevernslov vil foreslå å utvide retten til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år, i tråd med et av forslagene i representantforslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.03.2019

   Behandla i Stortinget: 02.04.2019