Representantforslag om barnevernløftet II

Dokument 8:49 S (2018-2019), Innst. 209 S (2018-2019)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlig innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak: familie-kultur@postmottak.no innen 31. januar 2019.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.03.2019 Innst. 209 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslaget, som er fremmet av representanter fra SV, inneholder forslag om å styrking av den kommunale barneverntjenesten ved blant annet å øke bemanningen. Ingen av mindretallsforslagene som ble fremmet i komiteens innstilling ble vedtatt. Det fremgår for øvrig av innstillingen at barne- og familieministeren i brev til komiteen har informert om at regjeringen i høringsnotatet til ny barnevernslov vil foreslå å utvide retten til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år, i tråd med et av forslagene i representantforslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2019