Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Audun Lysbakken om barnevernløftet II

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 12. mars 2019

Kristin Ørmen Johnsen

Åslaug Sem-Jacobsen

leder

ordfører