Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om barnevernløftet II
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:11:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:11:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:12:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:12:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:12:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:13:03)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i kortversjon

  Representantforslaget, som er fremmet av representanter fra SV, inneholder forslag om å styrking av den kommunale barneverntjenesten ved blant annet å øke bemanningen. Ingen av mindretallsforslagene som ble fremmet i komiteens innstilling ble vedtatt. Det fremgår for øvrig av innstillingen at barne- og familieministeren i brev til komiteen har informert om at regjeringen i høringsnotatet til ny barnevernslov vil foreslå å utvide retten til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år, i tråd med et av forslagene i representantforslaget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar