Representantforslag om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet

Dokument 8:27 S (2018-2019), Innst. 174 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide, Solfrid Lerbrekk Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 19.02.2019 Innst. 174 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet. Forslaget ble nedstemt av et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.02.2019

   Behandla i Stortinget: 12.03.2019