Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (12.03.2019 Kl. 18:04:34)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (12.03.2019 Kl. 18:04:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2 Votering

  (12.03.2019 Kl. 18:04:58)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 3 Votering

  (12.03.2019 Kl. 18:05:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har drøftet et representantforslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet. Forslaget ble nedstemt av et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar