Representantforslag om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet

Dokument 8:27 S (2018-2019), Innst. 174 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 19.02.2019 Innst. 174 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet. Forslaget ble nedstemt av et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2019

   Behandlet i Stortinget: 12.03.2019