Representantforslag om styrking av norsk tannhelse

Dokument 8:209 S (2017-2018), Innst. 39 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Ingvild Kjerkol, Siv Henriette Jacobsen, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 08.11.2018 Innst. 39 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om tannhelsetjenesten. Med stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Rødt er det vedtatt å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om styrking av norsk tannhelse. Det følger av vedtaket at saken skal inneholde forslag til styrking av det forebyggende arbeidet, gjennomgang av refusjonsordningene, forslag for å hjelpe dem som i dag ikke har økonomisk mulighet til å få nødvendig tannhelsehjelp, samt forslag til forbedring og forenkling av ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.11.2018

   Behandla i Stortinget: 15.11.2018