Representantforslag om styrking av norsk tannhelse

Dokument 8:209 S (2017-2018), Innst. 39 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvild Kjerkol, Siv Henriette Jacobsen, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 08.11.2018 Innst. 39 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om tannhelsetjenesten. Med stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Rødt er det vedtatt å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om styrking av norsk tannhelse. Det følger av vedtaket at saken skal inneholde forslag til styrking av det forebyggende arbeidet, gjennomgang av refusjonsordningene, forslag for å hjelpe dem som i dag ikke har økonomisk mulighet til å få nødvendig tannhelsehjelp, samt forslag til forbedring og forenkling av ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.11.2018