Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Aust-Agder (1 - 5 av 5)

 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  I NRK-programmet Debatten 23. september uttalte Arbeiderpartiets representant at det var positivt med høye strømpriser, for da går forbruket, og presumptivt utslippene, ned. Olje- og energidepartementet har tidligere bekreftet at fullelektrifisering av sokkelen vil øke strømregningen med opp mot 1 200 kroner årlig for en gjennomsnittlig norsk husholdning. Mener statsråden det er positivt med de høye strømprisene vi ser for tiden i hele landet og særlig i de sørlige kraftregioner, og er dette en ønskelig utvikling med tanke på å få ned forbruk og klimautslipp?
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan redegjøre for hvorfor man velger å avstå fra å regne eksisterende skog med i klimaregnskapet, og dernest begrunne hvorfor man ikke heller benytter klimamidler og ressurser til tiltak mot global plastforsøpling
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan avklare om det er slik å forstå at Enovas formål er endret, og at det nå er blitt slik at norske husholdninger via strømregningen er mer som en innkrevingsmodell fra private strømforbrukere, for hovedsakelig å støtte storskala industri og bedriftstiltak
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om hvordan statsråden vil sørge for å sikre økt kraftproduksjon når nær sagt hele samfunnet skal elektrifiseres, med henvisning til at NVE estimerer økt kraftbehov på 23 TWh frem mot 2040
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden ønsker at regjeringen skal fremstå som en upålitelig avtalepartner, eller om man vil sørge for å korrigere Solberg-regjeringens budsjettforslag som kutter i rammer for inngåtte avtaler om statlig finansiert eldreomsorg i kommunene