Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Østfold (1 - 15 av 15)

 • Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Regjeringen Solberg økte kjernestøtten til Verdens matvareprogram, WFP, kraftig i 2021. I neste års budsjett gjennomfører Støre-regjeringen to kraftige kutt i bevilgningen til WFP, i tillegg til generelle kutt i det humanitære budsjettet. I regjeringens tilleggsproposisjon ble det foreslått et kutt på 200 mill. kroner til WFP, og i budsjettforliket med Sosialistisk Venstreparti ble det kuttet ytterligere 120 mill. kroner i bevilgningen. Hvilken informasjon om verdens sultsituasjon er det regjeringen besitter, som hverken FN eller vi andre har del i?
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Etter at fusjonen ble iverksatt i 2016, jobbet Nord universitets ledelse systematisk for å rive ned det som Høgskolen i Nesna hadde bygd opp. Hvordan vil statsråden sikre den nødvendige tilliten og entusiasmen som forutsettes for at reetableringen av en utdanningsinstitusjon på Nesna skal bli vellykket?
 • Muntlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Besvart: 01.12.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om at regjeringen avvikler fritidskortet, reduserer grensen for skattefradrag på gaver til frivilligheten og legger ned gaveforsterkningsordningen for å innfri løftet om full momskompensasjon, selv om Senterpartiet har programfestet å trappe opp beløpsgrensen og åpne for å inkludere lokale lag og foreninger i ordningen
 • Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hvordan statsråden kan si at hun jobber for å bedre rekrutteringen av fosterfamilier samtidig som regjeringen prioriterer vekk mange av de som er flinkest til å rekruttere og følge opp fosterhjemmene
 • Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om at statsråden i muntlig spørretime 24. november sa at midler til fornybar energi og klimatilpasning ble "neglisjert gjennom den forrige regjering", mens sannheten er at regjeringen Solberg intensiverte innsatsen for både fornybar energi og klimatilpasning betraktelig
 • Spørretimespørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Rette vedkommende: Fiskeri- og havministeren

  Besvart: 24.11.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om hva som er regjeringens plan for å få slipet Svinesundstersklene, med henvisning til at Solberg-regjeringen ville komme tilbake til Stortinget i lys av Kystverkets gjennomgang
 • Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Besvart: 24.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hva de internasjonale reaksjonene har vært på kuttet i statsbudsjettet på 1,85 mrd. kroner til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE)
 • Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Hva vil statsråden gjøre for å etterkomme ønske fra Marker kommunes ordfører om å gjenåpne det lokale lensmannskontoret?
 • Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hva begrunnelsen er for omdisponeringen av 299,4 mill. kroner fra kap. 164 post 73 "Sårbare grupper" til kap. 170 post 70 "Sivilt samfunn"
 • Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 10.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvordan reverseringen av domstolsreformen kan forsvares, når Barneombudet mener det vil svekke barnas rettssikkerhet
 • Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2021

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 10.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om at Rudskogen motorsenter, nasjonalanlegget for motorsport, risikerer å måtte stenge fordi Statsforvalteren i Oslo og Viken vil forby all kjøring på banen i hele juni måned samt begrense konkurransekjøring til kun åtte søndager i året, og hvorvidt statsråden støtter disse innstrammingene
 • Spørretimespørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.10.2021

  Besvart: 10.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om å følge opp det klareste valgløftet til samferdselsministeren og hans parti og garantere at vi får bygget nye Kjøkøysund bro uten bompenger, og om når den varslede statlige bevilgningen vil komme
 • Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvorvidt regjeringen ønsker å signalisere større bruk av NGO-styrt bistand, med henvinsing til at den kritisk vil gjennomgå bruken av globale fond for å sikre mer effektiv utviklingsbistand
 • Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om hvordan statsråden vil følge opp idrettsstrategien som Solberg-regjeringen la frem i september og som skal bidra til å styrke idretten etter pandemien
 • Spørretimespørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hva som er statsrådens holdning til å hente IS-kvinner til Norge, og hvordan hun vurderer sikkerhetsrisikoen for det norske folk ved å gjøre dette