Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Næringsministeren NFD (1 - 20 av 22)

 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Om statsråden mener at støttenivået i kompensasjonsordningen er tilstrekkelig for å få reiselivet gjennom denne krisen
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Om statsråden kan slå fast at det er uaktuelt å øke de tollfrie kvotene for import av landbruksvarer til Norge ut over det EU, inkludert Storbritannia, hadde før brexit
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Om når næringslivet kan søke om tilskudd på mars måned i kompensasjonsordningen, om når ordningen for tapt varelager er på plass, og om regjeringen vil lytte til bedrifter som er tydelige på at støtteordningene ikke er til hjelp for dem
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Regjeringen skryter ofte av det Norge har fått til på grønn skipsfart, vel vitende om at det var fremoverlente fylker på Vestlandet og Trøndelag som dro i gang satsingen. Vi ligger fortsatt i front, men det er verdt å stille spørsmål ved om Norge sakker akterut nå. Hva gjør regjeringen for at vi skal vinne eksportmarkedet på grønn skipsfart, og hvordan har de konkret tenkt å gå fra ferger til større skip?
 • Spørretimespørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.2021

  Besvart: 10.03.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hvordan det hjelper norsk verftsindustri i en krevende tid at et kystgående forskningsfartøy skal bygges i Nederland, med henvisning til at det ble gitt fullmakt til å anskaffe fartøyet som del av en tiltakspakke for verftsindustrien
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  EUs Green Deal inneholder krav som sier at prosjekter som vesentlig svekker miljø og klima ikke kan få finansiering. SV har gjennom sin plan for et rettferdig grønt skifte foreslått å fase inn det samme kravet for en rekke virkemidler. Mener statsråden det er aktuelt å fase inn denne tenkningen i Innovasjon Norge og de næringsretta delene av Forskningsrådet, samt øvrig virkemiddelapparat?
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.2021

  Besvart: 10.03.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Om statsråden vil bygge opp en større legemiddelindustri i Norge, som ikke bare handler om helse, men også om fremtidige grønne arbeidsplasser
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.2021

  Besvart: 10.03.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Om at Norsk Hydro vurderer å legge ned aluminiumsfabrikkene i Holmestrand og på Karmøy, som har 650 ansatte, og hvorvidt statsråden vil bruke sin eiermakt gjennom departementet til å bevare disse arbeidsplassene fremfor å akseptere at de legges ned, for å sikre et rettferdig grønt skifte
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om kva statsråden vil gjera for å sikre dei norske flyselskapa gjennom koronapandemien
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om når statsråden forventer at bedriftene på Svalbard kan få støtte, med bakgrunn i at den midlertidige tilskuddsordningen for reiselivet på Svalbard fortsatt ikke er på plass
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hvordan statsråden vil sikre at krisen i den maritime næringen ikke fører til fraflytting fra de mange gode lokalsamfunnene som er helt avhengige av det lokale verftet og rederiet
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om statsråden vil vurdere sterkere tiltak som kan bidra til at den maritime næringen, og da særlig verftene, kommer seg gjennom krisen
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2020

  Besvart: 11.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om statsråden kan garantere at de hardest rammede bedriftene fanges opp når det nå innføres en bransjeavgrenset ordning, og at byrdefordelingen blir rettferdig
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hvordan regjeringen vil bidra til omstillingsprosessen i Norske Skog, som kan gi økt norsk verdiskaping
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hva statsråden mener skal til for å kunne redde reiselivsnæringen, med bakgrunn i at ny krisepakke for reiselivet ikke vil kunne bidra til å faktisk berge bedrifter og arbeidsplasser dersom man ikke også har langsiktige tiltak på plass
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om statsråden vil ta grep slik at Norske Skog Saugbrugs kan få nødvendige midler for å unngå oppsigelser
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hvilke verktøy statsråden har i verktøykassa si for å hjelpe norsk skognæring og Norske Skog Saugbrugs spesielt videre med det grønne skiftet
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om det er akseptabelt å sitte stille i båten som en passiv tilskuer og se på at man tapper kysten, verftene og den maritime industrien for kanskje 20 000 arbeidsplasser allerede i løpet i 2022
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om kva reiselivsministeren ser i situasjonen for reiselivet som gjer at det no, for ei næring som er svært hardt ramma av koronatiltaka, framstår som ein god idé å kutta ordningar samt å dobla reiselivsmomsen
 • Muntlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2020

  Besvart: 21.10.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hvorfor regjeringen er så opptatt av å rasere den maritime næringen, med henvisning til at det i statsbudsjettet er lagt opp til en svekkelse av nettolønnsordningen