Representantforslag om et mer investeringsvennlig Norge

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Rune Strifeldt, Hans Andreas Limi, Sivert Bjørnstad Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 567 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om et mer investeringsvennlig Norge frem mot 2030. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 11.06.2021
   Votert i Stortinget 11.06.2021