Representantforslag om en langtidsplan for barn og unge

Dokument 8:208 S (2020-2021), Innst. 594 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 594 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om å legge frem en stortingsmelding om en langtidsplan for å styrke barn og unges viktigste kommunale og statlige tilbud og tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, utdanning, barnevern, frivillighet, psykisk helse for barn og unge, fritidstilbud og tiltak mot vold og overgrep. Forslaget ble nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 03.06.2021
   Votert i Stortinget 04.06.2021