Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag om en langtidsplan for barn og unge

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 25. mai 2021

Kristin Ørmen Johnsen

Olav Urbø

leder

ordfører