Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Alexander L. Kielland-ulykken

Dokument 3:6 (2020-2021)

Merknad

Vedlegg 9 til Dokument 3:6 (2020-2021): Rapport

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang