Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Prop. 94 LS (2020-2021), Innst. 298 S (2020-2021), S-delen Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.03.2021 Innst. 298 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   På bakgrunn av et anmodningsvedtak fra Stortinget 19. januar 2021 fremmet regjeringen 5. mars forslag om en ny lønnsstøtteordning med tilskudd til virksomheter som tar egne permitterte ansatte tilbake i arbeid. Stortinget har vedtatt lovendringer for den nye ordningen, og utvidet kriteriet for å være støtteberettiget til å inkludere de som var helt eller delvis permittert den 15. januar og 5. mars 2021. Forøvrig ble regjeringens forslag til lovendringer vedtatt som foreslått. Regjeringens forslag til bevilgningsvedtak knyttet til lønnsstøtteordningen, samt til styrking av ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO) ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2021

   Debattert i Stortinget 11.03.2021
   Votert i Stortinget 11.03.2021