Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å utrede felles prinsipper for godtgjøring til politikere på alle forvaltningsnivåer

Dokument 20 (2020-2021), Innst. 371 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Innstilling avgitt 29.04.2021 Innst. 371 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2021

   Debattert i Stortinget 06.05.2021
   Votert i Stortinget 06.05.2021