Representantforslag om et krafttak for likelønn

Dokument 8:42 S (2020-2021), Innst. 263 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring/videokonferansehøring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlig innspill. Innspill kan sendes til komiteens postmottak: familie-kultur@stortinget.no innen 21. januar 2021.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson, Petter Eide, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 23.02.2021 Innst. 263 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om et krafttak for likelønn. Forslaget fikk ikke flertall. Et flertall i familie- og kulturkomiteen uttrykker i Innst. 263 S (2020-2021) at de støtter forslagsstillernes ønske om å oppnå likelønn.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.2021

   Debattert i Stortinget 11.03.2021
   Votert i Stortinget 11.03.2021