Representantforslag om sterkere vern av naturen i vindkraftutbygginger

Dokument 8:143 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Arne Nævra, Lars Haltbrekken Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om sterkere vern av naturen i vindkraftutbygginger. Stortinget vedtok å be regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energiloven og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav skal forvaltningen stanse vedtaket. Videre vedtok Stortinget å be regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon. Stortinget vedtok også å be regjeringen avstå fra å ta nye konsesjonssøknader for vindkraft til behandling før Stortinget har behandlet den varslede stortingsmeldingen om endringer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene