Representantforslag om nødvendige regelendringer om politiattest for ansettelsesforhold i skoler og barnehager

Dokument 8:113 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Hanne Dyveke Søttar, Kari Kjønaas Kjos, Roy Steffensen, Silje Hjemdal Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang