Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hanne Dyveke Søttar, Kari Kjønaas Kjos, Silje Hjemdal og Roy Steffensen om nødvendige regelendringer om politiattest for ansettelsesforhold i skoler og barnehager

Innhold

Til Stortinget
20. mai 2020

Hanne Dyveke Søttar

Kari Kjønaas Kjos

Silje Hjemdal

Roy Steffensen