Representantforslag om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov

Dokument 8:63 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (R)
utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang