Representantforslag om krav om utlevering av dokument fra møtet den 25. oktober 2019 mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Freddy André Øvstegård, Hans Inge Myrvold, Magne Rommetveit Forslag fra (A), (SV), (Sp)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om krav om utlevering av dokument fra møtet den 25. oktober 2019 mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene