Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

Dokument 8:160 S (2018-2019), Innst. 70 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 26.11.2019 Innst. 70 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap ble forkastet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2019

   Debattert i Stortinget 03.12.2019
   Votert i Stortinget 03.12.2019