Representantforslag om å legge til rette for at alle norske barn av foreldre med IS-tilknytning kan komme til Norge, samt sikre god barnefaglig oppfølging etter hjemkomst til Norge

Dokument 8:144 S (2018-2019)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak kommunal-forvaltning@stortinget.no innen 20. mai 2019

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Petter Eide, Sheida Sangtarash Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang