Representantforslag om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge

Dokument 8:104 S (2018-2019), Innst. 353 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Martha Tærud, Nils T. Bjørke, Siv Mossleth Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 353 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag om å sikre at bedrifter hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge ble forkastet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2019