Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 20 S (2018-2019), unntatt kap. 542, Innst. 118 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2018 Innst. 118 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedatt endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Prop. 20 S (2018-2019) og Innst. 118 S (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2018