Representantforslag om å hindre sentralisering av kontorstrukturen i helseøkonomiforvaltningen (Helfo)

Dokument 8:245 S (2017-2018), Innst. 97 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 03.12.2018 Innst. 97 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet med forslag om å hindre sentralisering av kontorstrukturen i Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Forslaget ble ikke vedtatt. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti stemte mot forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2018