Representantforslag om å prioritere ideelle foran kommersielle aktører når helseforetakene kjøper institusjonsplasser

Dokument 8:104 S (2017-2018), Innst. 194 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 20.03.2018 Innst. 194 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om helseforetakenes kjøp av private institusjonsplasser. En enstemmig komite har i innstillingen bedt regjeringen presisere i oppdragsdokumentet til helseforetakene at de ved kjøp av private institusjonsplasser skal prioritere ideelle aktører fremfor kommersielle aktører. Den enstemmige komitemerknaden vil være førende for Helse- og omsorgsdepartementets videre arbeid på området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 19.04.2018