Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet

Prop. 23 S (2017-2018), Innst. 81 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2017 Innst. 81 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2017 under Utenriksdepartementet. Det er vedtatt endringer på en rekke budsjettkapitler, i tråd med forslaget fra regjeringen. Under programområde 02 ble det vedtatt en netto reduksjon på 126,5 mill. kroner. Under programområde 03 ble det vedtatt omdisponeringer på tilsammen 1377,8 mill. kroner. Det ble også gitt en særskilt utbetalingsfullmakt til investeringsfondet "Nordic Horn of Africa Opportunities Fund" med utbetaling via Norfund. Vedtakene var enstemmige.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2017