Representantforslag om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud

Dokument 8:55 S (2016-2017), Innst. 289 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Tyvand, Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 11.05.2017 Innst. 289 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt et forslag fra Kristelig Folkeparti om å be regjeringen fremme et forslag om å innføre lokale mobbeombud i hvert fylke eller hver region. Det ble samtidig enstemmig vedtatt å be regjeringen gjennomgå ombudsstrukturen for elever og lærlinger på ulike utdanningstrinn, med mål om et oversiktlig og tilgjengelig ombudssystem.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2017