Representantforslag om konsekvensene av innføringen av kompetansekrav for alle lærere

Dokument 8:11 S (2015-2016), Innst. 218 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Martin Henriksen, Marianne Aasen, Trond Giske, Tone Merete Sønsterud Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 17.03.2016 Innst. 218 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2016