Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet

Prop. 26 S (2015-2016), unnateke kap. 1137, Innst. 116 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2015 Innst. 116 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2015