Representantforslag om lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av bruken av glattceller)

Dokument 8:20 L (2013-2014), Innst. 165 L (2013-2014)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Abid Q. Raja, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 08.04.2014 Innst. 165 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.2014

   Behandlet første gang i Stortinget 10.06.2014