Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker)

Prop. 136 S (2012-2013), Innst. 489 S (2012-2013), unntatt kapittel 4

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2013 Innst. 489 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok 17. juni innstilling 489 S (2013-2013) fra en samlet utenriks og forsvarskomite om Prop. 136 S (2012-2013 (unntatt kapittel 4). Saken omhandler forslag til nye investeringsprosjekter, herunder seks nye kampfly og EBA, innenfor en kostnadsramme på 12 900 000 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2013