Representantforslag om barns beste i asylpolitikken

Dokument 8:34 S (2012-2013), Innst. 257 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Dagrun Eriksen, Dagfinn Høybråten, Geir Jørgen Bekkevold, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (KrF) og (V) Innstilling avgitt 16.04.2013 Innst. 257 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 34 S (2012-2013 fra Kristelig Folkeparti og Venstre om barns beste i asylpolitikken. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.04.2013

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2013