Endringer i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet

Prop. 33 S (2012-2013), Innst. 163 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.12.2012 Innst. 163 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget ha enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2012 under Olje- og energidepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2012