Representantforslag om et opprør mot voldtektsbølgen

Dokument 8:14 S (2011-2012), Innst. 159 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Michaelsen, Åshild Bruun-Gundersen, Bente Thorsen, Kari Kjønaas Kjos, Karin S. Woldseth, Laila Reiertsen, Mette Hanekamhaug, Solveig Horne, Siv Jensen, Siv Aida Rui Skattem Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 31.01.2012 Innst. 159 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Venstre om umiddelbar oppfølging av tiltakene for bekjempelse av voldtekt slik skissert i NOU 2008:4 (Voldtektsutvalget). Forslagene er behandlet i samme innstilling som forslagene fremmet i Dokument 8:12 S (2011-2012). Forslagene fikk ikke tilslutning i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2012

   Behandlet i Stortinget: 07.02.2012