Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister)

Prop. 59 S (2010-2011), Innst. 217 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2011 Innst. 217 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statbudsjettet for 2011 som følge av nye overgangsregler for pensjonister.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2011