Representantforslag om bedring av rammevilkårene for frivillig sektor

Dokument 8:48 S (2009-2010), Innst. 205 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Lødemel, Ingjerd Schou, Jan Tore Sanner, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 25.03.2010 Innst. 205 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Olemic Thommessen, Ingjerd Schou, Bjørn Lødemel og Sonja Irene Sjøli om bedring av rammevilkårene for frivillig sektor ble ikke bifalt. Forslaget fikk tilslutning fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2010