Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008-2009

Meld. St. 4 (2009-2010), Innst. 122 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2009 Innst. 122 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet den årlige stortingsmeldingen om oppfølgingen av anmodningsvedtak fattet i sesjonen 2008-2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 12.01.2010